Người theo dõi

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Sản phẩm bàn ghế tre xã Xuân Lai

Bàn ghế tre 

web: http://vnbamboo.com ĐT: 0988.889.951


Bàn ghế tre 19
Giá bán: 2.200.000 vnđ
ĐT: 0988.889.951
Bàn ghế tre 05
Giá bán: 2.400.000 vnđ
ĐT: 0988.889.951
Bàn ghế tre 10
Giá bán: 2.400.000 vnđ
ĐT: 0988.889.951

Bàn ghế tre 23
Giá bán: 3.500.000 vnđ
ĐT: 0988.889.951